Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 11-10-2007
Versió: 5.5a
Descripció:
  • MM32: S'evita que el dibuixat de les seleccions de ràsters quan hi ha més d'un ràster carregat presenti, en algun cas concret, dibuixat fora de l'àrea del propi ràster.