Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 05-10-2007
Versió: 5.5a
Descripció:
  • GestBD: Es verifica que l'amplada d'un camp numèric no sigui superior a 21 i avisa quan les mides sobrepassen a 19 (dBASE III+) i 20 (dBASE IV). En el cas improbable de ser un valor superior a 21, si es demana aplicar correccions, realitza un canvi de mida simple que consisteix a truncar el contingut com a cadena sense intentar salvar el valor numèric.
  • MM32: S'incorporen les opcions "Mostrar les barres de desplaçament" i "Mostrar la barra d'estat" al menú "Visualització | Especial".
  • MM32: Quan el mode de gestió del Zoom és ràster s'admet un zoom -1000, no informat al menú, per a casos especials com obrir un ràster de resolució 0.5 m en un context com tot Catalunya. El límit de x15 dels ràsters es manté perquè no es considera necessari deixar-lo superar quan realment el que estem fent és treballar amb un cert ràster. En qualsevol cas, sempre es pot commutar temporalment a mode de gestió de zoom Vista general.