Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 04-10-2007
Versió: 5.5a
Descripció:
  • S'evita que la manca de memòria en obrir un JPEG tanqui el programa després d'informar del fet de la manca de memòria.
  • MM32: Es compila i distribueix al MUS la v. 5.5a, que presenta les novetats recollides al document tècnic NovaMetricaMultiRaster_v6_01.doc, entre elles que es passa a poder visualitzar i consultar diversos ràsters en la mateixa sessió del MiraMon, tal i com ja passava amb capes vectorials i WMS, que en tenir més d'un ràster visible, la informació (columna,fila) que es dóna tant a la caixa F6 com a la barra d'estat correspon al ràster ubicat a aquell punt i, en cas d'haver-n'hi més d'un, al superior en l'ordre de superposició de capes (en cas de ser un ràster RGB, i en previsió que en el futur se suportin combinacions RGB de diferents àmbits geogràfics, es dóna la coordenada en el ràster R i, en cas que no existeixi en aquell punt, en el G i, en cas que no existeixi en aquell punt, en el B) o que la informació d'evolució dels processos passa a fer-se en la barra d'estat, al peu de la finestra, i no en una finestra flotant. També s'incorporen els nous modes de gestió del Zoom que permeten un millor tractament mètric.