Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 03-10-2007
Versió: 5.4n
Descripció:
 • Perfils: El perfil generat a partir d'incoporar el pendent queda fragmentat segons la variació de l'atribut pendent a cada tram. Aquest pendent se simbolitza com a etiqueta dinàmica en el mapa resultat. En la sintaxi es pot escollir el pendent com a graus, % o simplement obviar-lo i mantenir el resultat antic.
 • Perfils: ATENCIÓ: Canvi de sintaxi:
  Sintaxi vella: PERFILS Opció MDE Itinerari ModeInterpol [Paràmetres optatius]
  Sintaxi Nova : PERFILS Opció MDE Itinerari ModeInterpol Pendent [Paràmetres optatius]
  Donat que s'afegeix un últim paràmtre es manté el suport a la sintaxi antiga, però cal anar usant la nova ja que un eventual canvi de sintaxi en el futur podria fer no donar més suport a la sintaxi antiga.
 • UnirVEC: ATENCIÓ: Canvi de sintaxi:
  Sintaxi vella: UnirVEC Fitxer_1 Fitxer_2 Fitxer_Sortida
  Sintaxi nova : UnirVEC Opcio Desti OrigenLlista
  UnirVEC Opcio Desti Origen1 Origen2 Origen3 etc
  L'antiga sintaxi representa l'opció 1 sense fitxer llista. L'opció 2 correspon al mosaic de vectors sense estructurar-los.