Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 02-10-2007
Versió: 5.4n
Descripció:
  • UnirVEC: S'incorpora la unió, sense re-estructuració topològica, de fitxers PNT, ARC, NOD i POL. Aquest nou mode suporta també llistes de fitxers per a fusions massives. Els fitxers estructurats de destí són marcats com a no topològics donat que no es fa cap comprovació de coherència topològica.
  • MiraDades i GestBD: Es permet fusionar taules amb els mateixos tipus de camps, però amb mides diferents i nombre de decimals diferents.