Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 02-10-2007
Versió: 5.4n
Descripció:
  • MM32: S'ha fet que quan una capa no és visible per escala, tampoc no és consultable per localització.