Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 28-09-2007
Versió: 5.4n
Descripció:
  • MM32: Se soluciona el fet que en la previsualització d'impressió, quan el paper era més gran que A4, de vegades les capes WMS no es pintaven completament (la impressió a la impressora, però, sí que funcionava correctament).
  • MM32: Es perfecciona la gestió de la clau MaxNVistesWMSSalvades= de la secció [HARDWARE] del fitxer MiraMon.par, evitant conservar vistes que no semblen interessants de conservar (faixes verticals estretes resultat d'un desplaçament lateral petit, apartar una caixa de diàleg, etc).
  • MM32: S'evita un error introduït amb la nova caixa de triar què es vol fer en acabar la digitalització. L'error es produïa si es tancava sense objectes digitalitzats i es demanava esborrar el vector creat.
  • GeMM: Es permet que les sèries cartogràfiques suportin que la unitat de divisió siguin fulls i comarques alhora.