Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 23-09-2007
Versió: 5.4n
Descripció:
  • MM32: Se soluciona un cas en què l'aplicació de certes combinacions de milloraments d'imatge repetits no donaven el resultat correcte.