Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 21-09-2007
Versió: 5.4n
Descripció:
  • MM32: S'ha fet que les estadístiques de les consultes siguin resistents a alguns fitxers SHP que contenen camps numèrics de nom AREA_HA amb una amplada, il·legal en el format DBF, de 24 caràcters.