Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 18-09-2007
Versió: 5.4n
Descripció:
  • CanviRes: Se soluciona un error consistent en la documentació del valor NODATA a les metadades quan es triava el nou criteri de remostreig per mediana i no existia NODATA a les dades originals. També s'arregla que quan la imatge era byte i es triava criteri de remostreig per mitjana, el mínim i el màxim contenien decimals en comptes d'haver estat arrodonits com les pròpies dades del ràster.
  • GeMM: Se soluciona un error que feia que en algun cas no es desés correctament l'idioma de la base i/o de les metadades en crear un fitxer de metadades nou.
  • Wfiltres incorporació de la opció "Mediana" a la finestra.