Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 14-09-2007
Versió: 5.4n
Descripció:
  • Corrad: S'ha fet més robusta la caixa de diàleg a absències bàsiques (com la data de contingut) importants de les metadades de la capa origen.