Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 05-09-2007
Versió: 5.4n
Descripció:
  • MM32: Se soluciona el fet que la millora de velocitat que s'aconseguia en el redibuixat WMS es perdia en el moment en què es tancava una capa WMS.