Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 31-08-2007
Versió: 5.4n
Descripció:
  • Navegador de Mapes del MiraMon: Tools.htm passa a ser visible i s'usa com a plantilla del navegador on es creen les "layers" (actualment, coord, ctipica, ctipica2 i barra són "layers de tools"); el codi que tenia tools.htm passa a tools1.js i tools2.js (config.js no canvia); index.htm inicia una divisió en frames que a la llarga desapareixerà (actualment títol, vista, situació i llegenda són encara frames). Els avantatges d'això són: 1/ possibilitats de superposar elements (consulta típica se superposa a la barra de botons quan es desplega); 2/ possibilitat de canvi de mida d'elements sobre la marxa per l'aplicació o l'usuari (no programada encara); 3/ possibilitat d'apagar elements sobre la marxa per l'aplicació o l'usuari (no programada encara); 4/ major flexibilitat en la distribució dels elements. Ara seria possible posar imatges de fons al navegador o elements incrustats al centre d'altres etc i obtenir un millor aprofitament del espai (per elements cal entrendre: vista, situació, barra de botons, consultes, coordenades, etc).
  • MM32: S'incorpora l'especificació de la clau ModeGestioZoom a la secció METRICA del MiraMon.par.
  • MM32: La caixa de definició de nova vista general s'amplia amb les possibilitats de:
    - Donar aire tot al vol (buffer) el qual es pot expressar en coordenades mapa o en percentatge de l'àmbit total.
    - Adaptar a múltiples del ràster de referència, opció útil si es desitja ajustar les cel·les del ràster de referència a la vora superior esquerra de la pantalla (es tracta d'una opció "d'encaix a la pantalla", però no impedeix veure qualsevol part de les capes obertes).
    - Copiar la nova especificació d'àmbit de la vista de l'envolupant d'una capa externa.