Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 29-08-2007
Versió: 5.4n
Descripció:
  • MM32: S'ha fet que MM32 sigui tolerant al fet que alguns dels fitxers d'un ràster multibanda tinguin mida 0, cas per exemple d'un TIFF amb moltes bandes (per exemple 72) de les quals només en descomprimim 1 per a visualització en escala de grisos o 3 per a visualització RGB. En aquesta situació a la consulta per localització només es mostra, per a les bandes amb mida 0, el text "buit", llevat que a les metadades s'hagi especificat que només s'ha de mostrar els camps amb contingut, cas en el qual no es mostra res per a aquelles bandes (camps).
  • MM32: Es canvia el text del menú "Visualització | Especial | Gestió del zoom" a "Visualització | Especial | Gestió del zoom de ràsters".
  • MM32: Desapareix el menú de proves "Visualització | Especial | Zoom=1 correspon al ràster..." i apareix "Zoom | Mode de gestió del zoom" que permet definir la gestió desitjada del zoom (en base a la vista general o a un cert ràster o automàtica).