Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 24-08-2007
Versió: 5.4n
Descripció:
  • MM32: Corregit el fet que la consulta per localització d'una banda JPEG2000 visualitzada d'un fitxer JPEG2000 de més de 3 bandes informava del mateix valor per a totes les bandes.