Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 22-08-2007
Versió: 5.4n
Descripció:
  • Es corregeix el fet que en explorar fitxers IMG per a fer una composició RGB s'oferien altres extensions no suportades.