Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 17-08-2007
Versió: 5.4n
Descripció:
  • MiraDades: Es perfecciona el suport a sentències SQL, tant en línia de comanda com des de la finestra d'execució, que ara admet crides successives (abans només admetia una crida i després tornar a llançar l'aplicació per a poder efectuar una segona sentència). Noteu que en el primer cas es pot usar MiraDades per a efectuar comandes o conjunts de comandes (per exemple en diferents línies d'un fitxer BAT) ja que l'aplicació es llança, executa la sentència SQL i després es tanca automàticament. Per exemple podeu cridar MiraD "E:\ProjecteFormigues\Mesures de camp.mdb" /SQL="Drop table ¨mesures antigues¨", cosa que eliminarà la taula "mesures antigues" de la base de dades "Mesures de camp.mdb".