Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 03-12-2019
Versió: 8.2f
Descripció:
  • [Millora] TIFIMG: S'ha programat la lectura del format BigTIFF detallat a https://www.awaresystems.be/imaging/tiff/bigtiff.html
  • [Millora] TIFIMG: S'ha afegit la descripció de la imatge als comentaris de les metadades. S'ha millorat el títol per a la importació multibanda.
  • [Millora] wTIFIMG: La finestra és ara redimensionable des de l'angle inferior dret de la caixa (o també des de qualsevol costat de la caixa) i s'ha resolt un tema menor de recuperació de paràmetres en un dels modes.
  • [Millora] wPerfils, wVec3D, wVECCOR, wVisible, AdapRas i wAdapRas: Apareix "Mètode de remostreig" en comptes de "Mètode d'interpolació". Això només és una millora terminològica que no implica cap canvi algorísmic.
  • [Millora] wVec3D, wVecCOR, wVisible: S'ha augmentat l'amplada de la caixa per a més claredat en fitxers amb noms molt llargs.