Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 26-11-2019
Versió: 8.2f
Descripció:
  • [Correcció] ClasSup: En el cas del càlcul de la divergència transformada, en alguns casos no es tractaven correctament els caràcters accentuats i altres caràcters especials dels fitxers de text.
  • [Novetat] EstdCamp: S'ha afegit la possibilitat de calcular qualsevol percentil de la distribució estadística de camps tractats de forma numèrica. Fins a la data es podia calcular els percentils 25, 50 i 75. La nova opció permet proporcionar valors a punts concrets de la distribució (en particular, simètrics respecte de la mediana); per exemple podem demana el percentil 5 % i el 95 %, etc.
  • [Novetat] EstRas: En l'opció de la generació d'una imatge de les estadístiques d'una sèrie de ràsters i per a determinades funcions estadístiques, s'ha afegit l'opció de generar un mapa amb les dates del valor utilitzat en cada píxel i un mapa del primer dia de l'any de les dates del valor utilitzat en cada píxel.
  • [Millora] GenCost: S'ha distribuït una nova recompilació del mòdul.
  • [Novetat] InterPNT: S'ha afegit una nova opció a les estadístiques de veïnatge: el percentil. Aquesta opció és útil, per exemple, en generar, a partir de dades lidar, models digitals d'elevacions (aprofitem per recordar que típicament utilitzarem un radi de veïnatge gran) o, especialment, models digitals de superfície (típicament amb un radi de veïnatge petit), i s'aplicarà amb la finalitat d'evitar la contaminació per eventuals valors extrems considerats incorrectes (dades atípiques o outliers, que apareixen amb una certa freqüència en dades lidar); en aquests casos, en comptes d'indicar que l'estadístic de veïnatge a usar és un mínim o un màxim, podem indicar un cert percentil de les dades (per exemple un 1 % en el primer cas, o un 95 % en el segon cas).
  • [Millora] PGMIMG: S'ha afegit una nova opció per importar imatges d'una escena Meteosat de segona generació (MSG).
  • [Millora] wEstdCam: S'ha afegit un botó per a desactivar totes les funcions estadístiques a calcular.
  • [Millora] wIsoMM: S'ha distribuït una nova recompilació del mòdul que millora alguns aspectes a la caixa de diàleg.