Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 13-11-2019
Versió: 8.2f
Descripció:
  • [Millora] WAnHabit: Es processava malament un hàbitat que tingués un "*" al codi ja que els noms de fitxer no poden portar "*". Per solucionar-ho, en aquests casos s'ha substituït els "*" per "p".