Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 17-10-2019
Versió: 8.2e
Descripció:
  • [Correcció] GeMM: S'ha fet que en la pestanya d'extensió temporal el recurs per gestionar la data del contingut sigui redimensionable.