Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 10-10-2019
Versió: 8.2e
Descripció:
  • [Correcció] GMLMM, JSONMM: S'ha corregit un problema en què en determinades ocasions es podien codificar incorrectament els caràcters.