Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 04-10-2019
Versió: 8.2e
Descripció:
  • [Millora] Ajudes: Revisió i edició de diverses ajudes d'aplicacions com ara MMZ, IsoMM, ClasSup i Ombrejat.
  • [Millora] MM32 i SDOMM: S'ha afegit la possibilitat de substituir el nom de la taula a consultar per una sentència SQL que representi un subconjunt de les dades d'aquesta taula.