Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 13-08-2019
Versió: 8.2e
Descripció:
  • [Millora] MiraMon: En la documentació automàtica dels processos de llinatge, s'ha fet possible de documentar la data-hora de compilació del software usat en el procés.
  • [Millora] Ajudes: Revisió i edició de diverses ajudes d'aplicacions com ara GMLMM, JSONMM, PGMIMG, TIFIMG i OptiIMG.