Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 12-08-2019
Versió: 8.2e
Descripció:
  • [Millora] MiraMon: En la documentació automàtica de metadades de fitxers BMP, JPEG, TIF i d'altres que usin el format World, sempre es documentava com a sistema de referència el definit per defecte en el MiraMon.par, degut a que el format World no n'informa. Ara si es detecta que les coordenades són entre -180<=x<=180 i -90<=y<=90, es demana si es vol documentar el sistema de referència com a lat/long-WGS84.