Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 09-08-2019
Versió: 8.2e
Descripció:
  • [Correcció] WGMLMM: S'ha corregit l'ús del paràmetre opcional ARREL_ESQUEMES, que es permetia seleccionar incorrectament en la importació i no en l'exportació, quan és un paràmetre opcional de l'exportació.
  • [Correcció] WGMLMM: S'ha corregit un problema de memòria en l'ús del sistemes de referència de destí.