Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 06-08-2019
Versió: 8.2e
Descripció:
 • [Novetat] MMZ: Implementació d'un nou paràmetre opcional /OPC_THUMBNAIL que permet escollir, si es desitja, quina imatge s'usarà com a vista en miniatura del fitxer MMZX generat (abans la vista en miniatura era sempre generada automàticament).
 • [Novetat] MMZ: Generació de la vista en miniatura en l'opció de comprimir directoris i subdirectoris si s'ha indicat la imatge a usar.
 • [Novetat] WMMZ: S'ha inclòs el nou paràmetre opcional /OPC_THUMBNAIL.
 • [Novetat] MMZ-Preservació: Generació i incorporació de la vista en miniatura amb totes les funcionalitats del paràmetre /OPC_THUMBNAIL.
 • [Correcció] MMZ-Preservació: Generació i incorporació del fitxers OPC.
 • [Novetat] MMZ-Preservació: Generació i incorporació de fitxers OWS context, equivalents als mapes del MiraMon i usats per la preservació en formats no MiraMon.
 • [Correcció] MMZ-Preservació: En la generació dels noms de les capes quan aquestes eren en origen un SHP o un JPEG, abans es generava un nom aleatori i això provocava que no es preservés el nom.
 • [Correcció] MMZ-Preservació: En determinades ocasions quan les capes estan enllaçades es preservaven més d'una vegada, duplicant innecessàriament les capes. Per exemple si un mapa inclou una capa de municipis i alhora una capa de límits administratius que en realitat són els arcs del municipis, en aquests casos la capa d'arcs es preservava més d'una vegada.
 • [Millora] MMZ-Preservació: En la preservació d'un ràster on no s'ha indicat cap paleta, s'indicarà l'ús de la paleta per defecte.
 • [Millora] MMZ-Preservació: S'ha millorat la informació dels processos que s'estan realitzant.
 • [Millora] MMZ-Preservació: S'ha millorat la gestió de noms de les capes a preservar.
 • [Correcció] MMZ-Preservació: S'ha millorat la lectura de mapes en formats antics (quan no existia la clau que estableix l'ordre de les capes).