Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 05-08-2019
Versió: 8.2e
Descripció:
  • [Novetat] MM32: S'ha donat suport al format de Nodes del MiraMon en l'eina de Publicació/Exportació de mapes del MiraMon.
  • [Correcció] ClaskNN: Si s'especificava que només es volia classificar els píxels que tinguessin absolutament totes les dades disponibles (tolerància 0 al sensedades en cap variable) en realitat també es classificaven. Atès que se sol usar el ClaskNN amb una certa tolerància (perquè proporciona mapes més complets), la correcció aplica a execucions poc habituals.