Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 03-08-2019
Versió: 8.2e
Descripció:
  • [Novetat] SatCat: S'ha actualitzat el servei amb les darreres imatges Landsat 8.