Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 01-08-2019
Versió: 8.2e
Descripció:
  • [Correcció] HDFIMG: Si no s'havien instal·lat les llibreries d'enllaç dinàmic (DLL) necessàries, aquestes es descarregaven del servidor adequat, però després no s'usaven correctament i el programa donava error.