Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 05-06-2019
Versió: 8.2e
Descripció:
  • [Correcció] Retalla: El programa fallava si es retallava un ràster multibanda indexat i de bandes de diferent nombre de files en què alguna banda que no fos la primera tingués més files que la primera.
  • [Correcció] TIFFIMG: Alguns missatges i metadades es mostren millor.
  • [Millora] TIFFIMG i MM32: En la interpretació de la georeferenciació dels fitxers GeoTIFF s'ha afegit el suport a l'etiqueta (tag) 2048 (GEOGRAPHICTYPEGEOKEY), que completa el suport ja existent a altres etiquetes similars, com ara la 3072 (PROJECTEDCSTYPEGEOKEY).
  • [Millora] TIFFIMG: En el cas de fitxers TIFF d'imatges Landsat del distribuïdor oficial es realitza la importació d'algunes bandes addicionals malgrat que no estiguin descrites a les metadades: pixel_qa, radsat_qa, sr_atmos_opacity i sr_cloud_qa.