Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 28-05-2019
Versió: 8.2d
Descripció:
  • [Novetat] S'ha distribuït la versió 8.2d, tant del MiraMon Professional, com del Lector Universal de Mapes del MiraMon, com del Director.
  • [Millora] WASCIIIM, ASCIIIMG: S'han perfeccionat diversos aspectes de la interacció amb l'usuari.
  • [Novetat] OptiIMG: S'ha programat una nova opció (11) per al mode d'optimització global en què, en comptes de proporcionar els percentatges de saturació de l'histograma, es proporcionen directament els valors mínim i màxim a emprar per a saturar la imatge en els dos extrems de l'histograma.