Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 23-05-2019
Versió: 8.2d
Descripció:
  • [Novetat] MM32: En desar una consulta per atributs efectuada sobre un ràster, ara s'ofereix la possibilitat (i aquesta possibilitat passa a ser l'opció per defecte) que els valors 0 (que contenen les cel·les que no compleixen les condicions de la consulta) quedin documentats com a sensedades. Els valors 1 continuen contenint les cel·les del ràster que sí que compleixen les condicions de la consulta. Fins ara aquesta assignació dels valors 0 a sensedades (que comporta que el ràster resultant de la consulta passa a tenir un rang [1,1] en comptes de [0,1]) es podia fer des del Gestor de Metadades del MiraMon (GeMM), però amb aquesta novetat ja no és necessari passar pel GeMM. Aquesta novetat serà especialment útil quan es vol utilitzar el resultat de la consulta per atributs com a màscara per a posteriors anàlisis (per exemple efectuades amb la Calculadora/Reclassificadora de capes i camps, CalcIMG) ja que en aquest cas és millor tractar com a sensedades (en comptes de com a 0) les zones a no considerar.
  • [Correcció] MM32: S'ha corregit una informació que es mostrava incorrecta en l'opció del menú "Informació | Sistema de referència actual" en alguns sistemes UTM. Aquesta informació incorrecta (que en canvi es veia correctament tant des del Gestor de Metadades com des de la caixa de configuració de paràmetres, MiraMon.par) no tenia cap efecte en l'exactitud de les transformacions geodèsiques.
  • [Correcció] MM32: S'ha fet consistent l'estat del botó d'informació (consulta per localització) en tots els casos posteriors a un zoom o a un desplaçament durant la digitalització.
  • [Correcció] GeMM: En la selecció de les bandes a afegir en un REL multibanda, ara es permet seleccionar un nombre de bandes més elevat.
  • [Correcció] MM32: En el registre de fitxers recents de fitxers vectorials importats al vol, quan el resultat de la importació era un mapa amb un o diversos vectors es registrava incorrectament la seva ubicació (directori temporal versus directori del fitxer original).
  • [Novetat] MM32, DirectMM: S'ha fet que quan una nova sessió del MiraMon mostra qualsevol de les seves caixes (de presentació amb les col·leccions preferides, de preguntar en quina sessió de les actualment obertes volem mostrar una capa que estem carregant, etc), aquesta sessió aparegui en la barra de tasques del Windows. D'aquesta manera s'aconsegueix que, si es commuta a una altra aplicació abans de contestar aquesta caixa del MiraMon, sigui molt fàcil posar-la de nou en primer pla simplement seleccionant-la en la barra de tasques. Noteu que aquesta nova funcionalitat necessita la instal·lació del nou Director (DirectMM.exe) per tal que sigui plenament funcional.
  • [Millora] MM32 i GeMM: En la informació documentada en els processos del llinatge produïts, ara s'informa de tots els paràmetres usats en cada procés.