Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 16-05-2019
Versió: 8.2d
Descripció:
  • [Correcció] MiraMon: En la lectura dels fitxers INI, s'ha corregit el fet que no s'eliminaven els tabuladors llegits al final de les claus i els valors, cosa que podia provocar errors, per exemple quan el valor llegit era un nom de fitxer (amb tabuladors al final de la cadena).