Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 15-05-2019
Versió: 8.2d
Descripció:
  • [Correcció] Perfils: Es produïen errors aleatoris en casos on l'arc d'entrada passava per zones del ràster amb valors NODATA.