Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 13-05-2019
Versiķ: 8.2d
Descripciķ:
  • [Millora] RasTop: S'ha fet millores en la generalitzaciķ de les vores de polígons de forma que es duu a terme aplicant els algorismes de generalitzaciķ per mitjana mōbil i Douglas-Peucker del mōdul GenVPol en els modes de "tres pesos automātics en funciķ de l'invers de la distāncia al včrtex central de la mitjana mōbil amb tolerāncia igual al costat del rāster original" i "čpsilon igual a la desena part del costat de píxel del rāster original", que solen proporcionar bons resultats; tanmateix, si no trobes satisfactori el resultat, pots demanar al RasTop que generi el resultat sense generalitzar i, a continuaciķ, generalitzar el resultat amb GenVPol amb els parāmetres que et resultin més convenients. Quan es demana al programa que generalitzi el resultat automāticament i, a més, el rāster origen presenta valors NODATA en les celˇles de la vora del rāster (és a dir, les celˇles amb dades no omplen totalment l'envolupant del rāster), la línia vectorial del resultat que descriu la vora exterior de la part de "dades" del rāster no es generalitza. Aquesta decisiķ permet una reproducciķ fidel de la vora exterior malgrat que les vores de polígons interiors siguin sotmeses a generalitzaciķ. Un exemple en quč aixō resulta positiu és el cas de vectoritzar diferents rāsters que, si sķn mosaicats, encaixen perfectament entre si de manera tesselˇlada malgrat que els costats de les tesselˇles (cada zona de dades de cada rāster) no siguin paralˇlels als eixos XY del sistema de referčncia; la no generalitzaciķ del polígon zero de cada rāster permet que el mosaic vectorial de les diferents capes vectorials resultants formi un "encaix" tan perfecte com el mosaic dels rāsters originals. Si no es desitja aquest nou comportament, cal demanar al RasTop que no generalitzi el resultat i efectuar la generalitzaciķ del resultat a través del mōdul GenVPol, el qual permet activar el parāmetre que generalitza el polígon zero.