Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 09-05-2019
Versió: 8.2d
Descripció:
  • [Millora] ASCIIIMG: S'ha fet possible indicar i documentar el sistema de referència en importar un ràster en format ASCII d'ESRI.
  • [Millora] wASCIIIM: S'ha fet que la finestra de l'aplicació sigui redimensionables des de l'angle inferior dret de la caixa (o des de qualsevol costat de la caixa).