Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 05-05-2019
Versió: 8.2d
Descripció:
  • [Correcció] GeMM: En la selecció de les bandes a afegir en un REL multibanda, s'ha corregit el fet de que es deixava seleccionar qualsevol banda, quan només s'ha de poder seleccionar les que estan al mateix directori que el fitxer REL.
  • [Correcció] MiraMon: En documentació dels nous processos del llinatge, s'ha corregit el fet que en determinades ocasions (relacionades amb el fet que un dels paràmetres del nou procés era un REL) s'acabava duplicant tot l'arbre de processos.