Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 03-05-2019
Versió: 8.2d
Descripció:
  • [Novetat] MiraMon: S'ha incorporat un nou sistema de referència a les taules de geodèsia que distribueix el MiraMon, el UTM-21N-WGS84 (EPSG:32621 a la taula de sinònims) d'ús a part del continent americà.