Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 26-04-2019
Versió: 8.2d
Descripció:
  • [Millora] AdapRas: Si la capa original conté simbolització, el fitxer resultat continua vinculat a la mateixa simbolització que la capa original.
  • [Millora] CreaTIN: S'ha enriquit el fitxer de polígons resultant amb la generació de quatre camps addicionals corresponents al càlcul del perímetre 3D, àrea 3D, pendent i orientació a partir de les coordenades sobre la projecció de cada triangle del TIN.
  • [Correcció] MatConf: S'ha corregit un error que de vegades podia aparèixer en escriure la segona fila de la taula de freqüència d'ocurrències.
  • [Millora] wMatConf: La finestra és ara redimensionable des de l'angle inferior dret de la caixa (o també des de qualsevol costat de la caixa).
  • [Correcció] wFiltres: En prémer el botó "Matriu predefinida" en la finestra de diàleg no es mostrava la selecció de la darrera execució.
  • [Correcció] wIMGPNT: S'ha evitat que es pugui activar l'opció multibanda quan el fitxer ràster d'entrada no ho és.
  • [Millora] Dilata: S'ha millorat el títol del ràster resultant, incorporant-hi el tipus de dilatació que l'ha generat.