Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 25-04-2019
Versió: 8.2d
Descripció:
  • [Correcció] Vec3D: El cas de no enriquir el resultat amb nous vèrtexs usant el mètode d'interpolació "Veí més proper" o "Bilineal" ja funcionacorrectament.