Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 08-04-2019
Versió: 8.2d
Descripció:
  • [Correcció] wCalcIMG: En cas de demanar com a tipus de sortida un enter sense signe comprimit RLE el resultat ja és correcte.