Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 24-03-2019
Versió: 8.2d
Descripció:
  • [Correcció] wTiraVec, TiraVec: La lectura, interpretació, etc de les xifres significatives dels paràmetres de tipus real, com ara l'àmbit, és ara correcta en alguns casos amb problemàtiques infinitesimals.
  • [Correcció] wInterPNT: La lectura, interpretació, etc de les xifres significatives dels paràmetres de tipus real, com ara l'àmbit, és ara correcta en alguns casos amb problemàtiques infinitesimals.
  • [Novetat] wTiraVec, TiraVec: S'ha donat suport al tipus uinteger (enter sense signe).