Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 21-03-2019
Versió: 8.2d
Descripció:
  • [Millora] MiraMon: S'ha fet que les plantilles d'exportació a HTML informin més correctament dels polígons ciclats i mostrin la informació només en cas necessari.