Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 18-03-2019
Versió: 8.2d
Descripció:
  • [Correcció] SHPTop: En el cas en que s'importava i també estructurava topològicament el fitxer origen es registrava dos cops el procés actual en el llinatge.
  • [Millora] ClasSup: S'ha fet més tolerant el límit d'avís de correlació entre variables, de manera que ara només es rep l'avís en casos de moltíssima més correlació.
  • [Millora] wClasSup: La finestra és ara redimensionable des de l'angle inferior dret de la caixa (o també des de qualsevol costat de la caixa).