Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 15-03-2019
Versió: 8.2d
Descripció:
  • [Millora] MiraMon: S'ha incorporat un nou camp a les plantilles d'exportació de metadades en HTML i s'ha actualitzat la plantilla d'exportació en XML.
  • [Correcció] MiraMon: En la documentació dels organismes relacionats amb els processos del llinatge, en certes situacions es generava un organisme sense cap informació.