Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 14-03-2019
Versió: 8.2d
Descripció:
  • [Millora] MiraMon: S'ha publicat a http://www.miramon.cat/CAT/NotesTecniques.htm una nova versió, 1.6, en català i anglès, de l'especificació dels formats vectorials estructurats del MiraMon, amb alguns petits retocs que milloren o corregeixen determinats aspectes.