Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 12-03-2019
Versió: 8.2d
Descripció:
  • [Novetat] Histo: S'ha afegit l'opció de generar un histograma respecte de les àrees de cada classe. També s'ha afegit l'opció de generar un fitxer CSV amb les freqüències i les àrees per cada classe. A més, s'ha modificat el camp dels globus informatius de la capa del gràfic que conté l'histograma per tal que, en cas que es puguin calcular les àrees de cada classe, mostri informació tant de la freqüència com de l'àrea de cada classe.
  • [Millora] wHisto: La finestra és ara redimensionable des de l'angle inferior dret de la caixa (o també des de qualsevol costat de la caixa).
  • [Millora] wClaskNN: S'ha distribuït una nova recompilació del mòdul que millora alguns aspectes a la caixa de diàleg.