Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 11-03-2019
Versió: 8.2d
Descripció:
  • [Millora] LinArc: Si la capa original conté simbolització, el fitxer resultat continua vinculat a la mateixa simbolització que la capa original.
  • [Correcció] wCalcImg: No funcionava el botó per a escollir si l'origen de les dades era una capa o una DBF si enlloc de prémer al centre del botó aquest es feia lliscar.
  • [Correcció] wCalcImg: No funcionava la selecció de valors d'un ràster categòric si s'escollia un valor concret de la categoria.
  • [Correcció] MiraMon: S'ha corregit una no del tot correcta identificació del sistema de referència EPSG:3035 en les taules de geodèsia del MiraMon, en concret en la taula m_idofic.dbf. El sistema EPSG:3035 correspon al model el·lipsoïdal ETRS89 Lambert Azimuthal Equal Area Coordinate Reference System (ETRS-LAEA) i en les versions anteriors de les taules de geodèsia, s'identificava com el model esfèric del mateix ETRS-LAEA.
  • [Correcció] MiraD: S'ha evitat mostrar innecessàriament un avís en un cas en què una línia de comanda semblava massa llarga.
  • [Correcció] EstdCamp: Quan la base de dades origen era referida a través d'un fitxer REL i es trobaven registres múltiples a les taules, no s'usaven tots els registres per calcular les funcions estadístiques escollides.
  • [Millora] wEstdCamp: S'ha fet aparèixer un cursor d'espera durant els càlculs, que poden arribar a ser d'alguns segons en taules amb moltíssims registres. A més, s'ha augmentat la grandària de la caixa dels resultats per tal que no sigui necessari desplaçar-se pel seu interior per veure'n el contingut. També s'ha fet que tant la finestra com la caixa siguin redimensionables.
  • [Correcció] CalcIMG: S'ha trobat un error que afectava a l'execució del programa en el cas fer un càlcul amb una selecció de valors d'un ràster categòric.
  • [Millora] wAreaSGN: S'ha distribuït una nova recompilació del mòdul que millora alguns aspectes a la caixa de diàleg.
  • [Correcció] BufDist: En alguns casos no es mostraven correctament les files processades per pantalla.