Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 08-03-2019
Versió: 8.2d
Descripció:
  • [Correcció] Indexs: El progrés per files es visualitzava malament per a fitxers ràster de més de 10000 files.
  • [Millora] VrtPunt: S'ha ampliat el tipus de fitxers d'entrada acceptats a fitxers POL i ARC (a més dels VEC de polígons i línies que eren permesos fins ara). La sortida permet també fitxers de punts PNT (a més dels VEC de punts ja suportats). Addicionalment, es permet estructurar topològicament el resultat: punts situats a distància menor a una certa tolerància esdevenen el mateix punt, adoptant un registre múltiple.
  • [Correcció] CreaTop: El fitxer de queixes es generava buit en alguns casos.